Завършил сертификат за организационно лидерство

Общ преглед

Описание на програмата

Преглед

Сертификатът за завършване на бизнес организационно ръководство подготвя студентите да бъдат ефективни лидери за бизнес екипи на всички организационни нива. Студентите ще могат да поемат отговорност и да осигурят корпорация, правителствена агенция или неправителствена организация по нови и по-добри начини. Студентите също така ще развият умения за създаване на структура на организация, управление на конфликти, работа на международно ниво и ръководене на вземането на решения и организационно управление.

Тази програма предлага нови възможности за работещите специалисти чрез:

 • повишаване на творческите способности
 • подпомагане на развитието на нови технически умения
 • осигуряване на професионално развитие
 • подобряване на организационната динамика
 • разширяване на познанията за бизнес тенденциите
 • укрепване на уменията за дългосрочно планиране

Учениците получават уменията, знанията, квалификациите и увереността, за да преминат в лидерска позиция на по-високо ниво в кариерата си.

Кариери

Много възможности за кариера са достъпни за завършилите в организационното ръководство, включително кариерата като:

 • ръководителя на отдела
 • професионални комуникации
 • мениджър-консултант
 • ръководител на проекта
 • специалист по връзки с обществеността
 • мениджър на организация с нестопанска цел
 • обучител на човешки ресурси

акредитация

Държавният университет в Канзас е акредитиран от Комисията за висше образование на Централната асоциация на колежите и училищата в Северна Америка.

Удостоверението за дипломиране на организационното ръководство се предлага чрез K-State College of Business Administration. Колежът също е акредитиран от Асоциацията на Advance Collegiate Schools of Business International (AACSB).

Последна актуализация Авг. 2019

За учебното заведение

Whether you want to learn online or develop professionally, Kansas State University Global Campus is your connection to education that reaches you no matter where you are.

Whether you want to learn online or develop professionally, Kansas State University Global Campus is your connection to education that reaches you no matter where you are. Свиване