Капитанът експерти за управление от разстояние на човешките ресурси и влакове висши мениджъри в управлението и управление на човешките ресурси. Завършилият в крайна сметка ще достигне и с опит като директор на човешките ресурси в една компания, център за обучение, консултантска фирма, или дори в администрацията.

HRM

Капитанът дистанционно HR дава след една степен по управление на науката теоретично обучение на инструменти и модели за управление на човешките ресурси и обучение на практически казуси, професионални квалификации и лични модули за развитие.

Магистрите или Мастърс в УЧР на Virtual Университета на Тунис International разполага със специализиран и международно образование. Учениците научават за модула HR на ERP системите на SAP и могат да се специализират като бъдещи специалисти, но също така и с редовно се организират семинари с партньори във Франция. IVU и неговите партньори дават възможност на завършилите да продължат изследванията DBA.

Програма с обучение на:
  • Френски

Прегледайте още 10 курсове в Université Virtuelle (UIV) »