Онлайн курс: Управление на хората

Общ преглед

Описание на програмата

Управление на хора

Хората (човешките ресурси) се разглеждат от повечето експерти като най-важният актив на всяка организация. Управлението на хората в организацията често е най-трудната и сложна задача, изисквана от мениджъра. Целта на кратката програма е да преподава основните принципи на управление на човешките ресурси - как организацията придобива, възнаграждава, мотивира, използва и като цяло управлява своите хора ефективно.

разписание

Програмата People Management започва през първата седмица на всеки месец. Заявленията приключиха на 15-то число на предходния месец.

Оценяване

Оценката на SLP се състои от викторини, дискусии, окончателно задание и онлайн тест.

Начин на доставка

На линия

продължителност

Две седмици. Това изключва допълнителното време, което е дадено за завършване на окончателната оценка.

акредитация

След успешното завършване на програмата People Management, студентът ще получи сертификат, издаден и одобрен от UFS. Признаването на висшето сертификат за развитие на управлението е достъпно чрез RPL.

Ниво на НКР: 5

Кредити: 12

Запитвания:

Анси Барнард

Стратегически партньорства

Т: 082 900 1080/051 401 3204

E: barnardam@ufs.ac.za

Последна актуализация Юли 2018

За учебното заведение