Главният дистанционно инженеринг на информационни системи образуват компютърните инструменти на информация и вземане на решения на млади специалисти в областта на компютърните фирми и ИКТ системи. Този професионален майстор на 2 години може да се специализират в Business Intelligence (BI) и планиране на ресурсите (ERP).

системи

Някога известен ИТ прилаганите методи за управление на компаниите, капитанът дистанционно инженеринг на информационни системи - ERP осигурява специалност теоретично обучение по приложна и практическо обучение по ИТ напреднали нови технологии за информация и комуникация. Завършилият е в състояние да работи по стратегически и политически аспекти на фирми и придобива опит в използването на ИТ инструменти в Business Intelligence, Enterprise Resource Planning ...

Обучението предвижда поредица от сертификати на теоретичните 3 семестъра, главно на SAP и валидирани практически семестър, който е предмет на доклад за пробация и памет.

Програма с обучение на:
  • Френски

Прегледайте още 10 курсове в Université Virtuelle (UIV) »