Лицензът дистанционно счетоводство започва с подготвителен управление на цикъла, и позволява да се специализират в отчитането в 3-та година. Този онлайн курс ви позволява да преследва майстор в областта на счетоводството. Контрол, одит и консултации и / или подготовка на одита или дори треньор и бизнес консултантски функции.

compta_licence

Дистанционното лиценза в управлението - счетоводен специалност дава общи познания по управление, с понятия право, икономика, ... да се разбере и анализира дейността на предприятия и организации. Вие ще се специализират в областта на търговията с теоретична първата онлайн обучение преподава от академичните среди, но също така и практически с счетоводители на репутация. специализирани модули и специализирани сертификати: Въведение в SAP CO модул в управленския контрол, вътрешния одит ... ще ви подготвят с практически казуси в областта на счетоводството, одита и консултации.

С този лиценз, може да продължи магистърска CCA подготвя националния конкурс на CES одит или да притежават управленски и консултантски позиции в клоновете на дружества, или да прекара необходимите сертификати CO / FI SAP, за да станете експерт.

Програма с обучение на:
  • Френски

Прегледайте още 10 курсове в Université Virtuelle (UIV) »