Магистърът е проектиран в рамките на концепцията за интелигентния град, за да осигури на участника мултидисциплинарен подход, като се вземат предвид възникващите технологични инструменти в различните градски контексти.

Ние обучаваме студентите да станат Smart City Manager, който ще ръководи отделите на Smart Cities, с цел осигуряване на съгласуваност на всички инициативи и проекти на града, от интелигентен и устойчив подход.

Днес 55% от световното население живее в градските райони и се очаква до 2050 г. тази цифра да се увеличи с до 68%

В този контекст устойчивото развитие на градовете е по-подходящо от всякога. Новите градски модели трябва да бъдат замислени от по-уважителна и чувствителна гледна точка с гражданите и планетата.

Фокусът на Учителя е върху разбирането, проектирането и оценката на това как решенията и действията, предприети при разработването на проекти и в обичайната дейност на нашите организации, имат множество икономически, екологични, социални и технологични въздействия.

Професионална проекция

Вие ще станете агент на промяната в градовете, като водеща фигура в различни типове градски проекти и осигурявайки ефективни резултати в интердисциплинарните екипи: членове на градската и областната администрация, представители на градската икономическа среда, архитекти, инженери, както и техници които работят в областта на планирането и внедряването на интелигентни решения за анализатори на данни, икономисти, геолози, картографи, адвокати и др.

  • 72 % Студенти, заети като Smart City мениджъри
  • 32 % увеличение на заплатите
  • 43 % Повече професионални възможности
  • 96 % ученици биха го препоръчали

Академично съдържание

Блок 1: Въведение

Модул 1. Нова градска програма за градовете 4.0

Модул 2. Интелигентно градско развитие

Модул 3. Интелигентно оборудване и сгради

Блок 2: Съществително

Модул 1. Инфраструктура и мобилност

Модул 2. Устойчивост и кръгова икономика

Модул 3. Интелигентни мрежи и инфраструктури

Поле 3: Инструментален

Модул 1. Стратегически проекти и международен търг

Модул 2. Предоставяне на градски услуги

Модул 3. Граждани, правителство и оценка на данните

Блок 4: Окончателен проект на Учителя

В TFM студентите ще предложат предмет, предмет на работа в рамките на областите, изучавани по различните предмети на Учителя. Работата ще се състои в разработването на проект за интелигентен град, приложим към някои градски преобразувания, предвиждащ преследваните цели, неговия дизайн, участниците, които планират, неговото планиране, икономическата оценка, финансирането, изпълнението, очакваните резултати и последващата оценка ; съгласно инструкциите, които ще бъдат предоставени в целия Учител.

Онлайн магистър с международни седмици на място

Тази програма представя опит, който съчетава онлайн обучение и лично обучение, с международни (незадължителни) дейности, които създават оптимална възможност за разбиране на концепцията на БИМ и как тази методология трябва да бъде възприета в проекти по света. За повече информация относно тези дейности кликнете върху градовете, които ви интересуват.

Нашият уникален метод на обучение

От създаването си Zigurat предлага обучение, което свързва академичните знания с професионалните изисквания. Поради тази причина тя има най-влиятелните и уважавани организации и професионалисти в бранша, за да осигури истинско преживяване в индустрията.

  • Реални проекти, които променят света
  • Практическо обучение или „учене чрез правене“
  • Влиянието на технологиите върху инженерството и архитектурата
  • Съвместна работа
Програма с обучение на:
  • испански

Прегледайте още 5 курсове в Zigurat Global Institute of Technology »

Последна актуализация Юли 7, 2019
Този курс е Онлайн обучение
Start Date
Окт. 2019
Duration
Задочно обучение
По място
По дата
Start Date
Окт. 2019
Крайна дата за записване

Окт. 2019