Belhaven University Online

Belhaven University Online

Belhaven University Online

Представление

Онлайн програмата на университета Белхавен е един от най-добрите онлайн християнски колежи и университети в Америка. За заети възрастни възрастни, които искат да завършат асоциирана, бакалавърска, магистърска или докторска степен бързо и достъпно, Университетът Белхавен предлага качествена християнска онлайн програма. С над 30 области на обучение, Belhaven има онлайн степен за вас.

Всички класове се преподават от гледна точка на християнския мироглед от опитни преподаватели, които са лидери в своята област на обучение. Нашите грижовни преподаватели и персонал са отдадени на вашия успех и предлагат лична подкрепа на всички наши студенти.

Работодателите търсят образовани служители. До 2020 г. 65% от всички работни места ще изискват образование след средно образование. Диплома от Belhaven University Online ще ви помогне да постигнете вашите образователни и професионални цели, които се изискват на днешното работно място. Кандидатствайте днес, за да станете успешен възпитаник на Белхафен с инструментите, необходими за успех в днешната световна икономика.

Местоположения

  • Jackson

    Peachtree Street,1500, 39202, Jackson

    Въпроси