College Nordique Francophone

College Nordique Francophone

College Nordique Francophone

Представление

Нордек франкофонът Collège предлага професионални, езикови и продължаващи образователни програми, които подкрепят нуждите на пазара на труда и насърчават ученето през целия живот.

Нордек франкофонът Collège е образователна институция, която се отличава със северния си характер, с достъпността на обучението си и с езиковото училище.

Местоположения

Местоположения
  • 49 Street,4921, X1A 0A2, Yellowknife

Въпроси