Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
University of Denver, Graduate School of Social Work

University of Denver, Graduate School of Social Work

University of Denver, Graduate School of Social Work

Представление

Висшето училище по социална работа към Университета в Денвър е място за хора с цел - разнообразни, креативни преподаватели, учени и социални работници, които развиват социалната справедливост чрез смели идеи и действия. Нашата работа се ръководи от доказателства, движи се от нашата общност и е вдъхновена от духа на откривателство, иновация и откритост на Колорадо.

Нашите ценности

Водещата философия на социалната работа включва ценности, които създават рамка за образованието, научните изследвания и ангажираността на общността в областта на социалната работа.


Прогресивни идеали

Равенство и равнопоставеност, социална и икономическа справедливост, културно многообразие и свобода

Фокус върху системите

Уникалният фокус на социалната работа върху системите и тяхното въздействие върху хората като централна концепция, която формира нашата учебна програма, изследвания и практика.

Знания за социалната работа

Високи постижения в развитието на знанията в областта на социалната работа и разпространението им сред студентите, общностите и политиците.

Социална промяна

Отговорност за насърчаване на социалната промяна и ръководене на професията на социалния работник в тези усилия.

Местоположения

  • Denver

    2148 S High St, Denver, CO, United States, 80208, Denver

    Въпроси