Keystone logo
The Electronic Business School International

The Electronic Business School International

The Electronic Business School International

Представление

The Electronic Business School International академия за износ The Electronic Business School International е създадена от група високо мотивирани международни търговски специалисти, които преди това са били силно ангажирани в традиционното обучение по международна търговия с водещите ирландски органи за развитие на износа в частния сектор, Ирландската асоциация на износителите и нейната академична и изследователска организация, Институт за международна търговия на Ирландия. Необходимостта от осигуряване на практическо обучение, работа в мрежа и подкрепа за специалисти по износ и банкери беше идентифицирана от ранен етап. За да отговори на тази необходимост е създадена EBSI Export Academy е разработена изключително практична и базирана на компетенции програма за електронно обучение за международна търговия, използваща най-новите технологии за електронно обучение и обединяваща много опитни обучители и практици по международна търговия в една онлайн платформа, където информация и най-добри международната практика може да бъде ефективно разпространявана и сравнявана в полза на глобалната общност на износителите.

Местоположения

  • Dublin

    Partner World Trade Center Dublin D20 CF25 Ireland, D20 CF25, Dublin

    Въпроси