The Electronic Business School International

The Electronic Business School International

The Electronic Business School International

Представление

The Electronic Business School International академия за износ The Electronic Business School International е създадена от група високо мотивирани международни търговски специалисти, които преди това са били силно ангажирани в традиционното обучение по международна търговия с водещите ирландски органи за развитие на износа в частния сектор, Ирландската асоциация на износителите и нейната академична и изследователска организация, Институт за международна търговия на Ирландия. Необходимостта от осигуряване на практическо обучение, работа в мрежа и подкрепа за специалисти по износ и банкери беше идентифицирана от ранен етап. За да отговори на тази необходимост е създадена EBSI Export Academy е разработена изключително практична и базирана на компетенции програма за електронно обучение за международна търговия, използваща най-новите технологии за електронно обучение и обединяваща много опитни обучители и практици по международна търговия в една онлайн платформа, където информация и най-добри международната практика може да бъде ефективно разпространявана и сравнявана в полза на глобалната общност на износителите.

Местоположения

  • Dublin

    Partner World Trade Center Dublin D20 CF25 Ireland, D20 CF25, Dublin

    Въпроси