European Wine Academy

European Wine Academy

European Wine Academy

Представление

European Wine Academy е международна винена академия (вече започнахме да предлагаме онлайн курсове през 2004 г., може би първият не-университет, който го направи), предлагащ винени курсове и образование, независимо къде живеете, използвайки електронно обучение от 21-ви век (разстояние образование) онлайн методи. Така че, ако имате достъп до компютър и интернет и искате сериозна квалификация за вино, ние със сигурност можем да ви помогнем.

Ние сме модерна Винена школа, която корени в лозаро-винарските, енологичните и лозарските традиции и винената култура на Европа, но която сега се превърна в Международна винена школа, привличаща своите ученици от цял свят и предлагаща винени курсове за аматьори и професионалисти в курсове като Essentials of Wine, Wine Degustation, Wine Regions, Spirits, Sommelliership & Restaurant Management, Wine Tourism, Wine Marketing & Business, лозарство, енология и производство на вино - и всички на различни академични нива: с по-краткото (20 -лекция) Основни курсове, следвани от популярните курсове за сертификати с дължина 40 лекции и след това оглавявани от най-добрите курсове за асоциирани степени, които могат да имат от 80 до 120 лекции.

Местоположения

  • Ghent

    Ghent, Белгия

    Въпроси