Keystone logo
Kazakh National Agricultural University

Kazakh National Agricultural University

Kazakh National Agricultural University

Представление

Основната цел на Казахстанския национален аграрен университет е да интегрира науката и промишлеността, да създаде проводници за комерсиализация на интелектуалната собственост и технологични продукти и да обучи висококвалифициран научно-педагогически персонал чрез основни и приложни научни изследвания и други научно-технически проекти.

Университетът е съсредоточил ресурсите си и се е превърнал в ядрото на образователната, научната и иновативната среда на аграрно-индустриалното развитие, което значително влияе върху конкурентоспособността му в тази индустрия.

В момента университетът успешно се интегрира в световното научно пространство, сътрудничи с водещи чуждестранни университети и научни центрове и реализира международни програми по глобални проблеми на човечеството като климатични промени, опазване на околната среда, безопасност на храните, недостиг на питейна вода и други.

Местоположения

  • Almaty

    Abay Avenue,8, 050010, Almaty

    Въпроси