Keystone logo
McNeese State University Burton

McNeese State University Burton

McNeese State University Burton

Представление

Образованието отваря света за учениците и учителят знае, че ученето никога не спира. Ние внушаваме тази стойност на нашите ученици, за да могат те да я предадат в своите класни стаи.

Студентите са подготвени с общи познания, професионално образование и специалности. Чрез тясно взаимодействие с преподаватели, стажове и възможности за преподаване на студенти, студентите са ли подготвени да изпълняват своите роли в учителската професия като лидери, които допринасят за културния и интелектуален напредък на техните общности.

Местоположения

  • Lake Charles

    Ryan Street,4205, 70605, Lake Charles

    Въпроси