Multnomah University Online

Multnomah University Online

Multnomah University Online

Представление

Мисията на Университета Мултнома е да подготви студентите християни чрез висше образование да станат библейски компетентни, академично владеещи, духовно формирани и ангажирани в културата лидери на служители, оформени като трансформираща сила в църквата, общността и света.

Визията на Университета Мултнома е да бъде разнообразна общност, която подготвя учениците да обичат Христос и да служат на своите ближни чрез живота и работата си.

Местоположения

  • Portland

    8435 NE Glisan St. Portland, OR 97220, , Portland

    Въпроси