New York University Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development

New York University Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development

New York University Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development

Представление

От основаването на NYU Steinhardt през 1890 г. ние поддържаме нашата мисия да насърчаваме творчеството, иновациите и знанието, тъй като те се пресичат с образованието, човешкото развитие и културата. Ние обучаваме студенти и студенти за социална промяна с програми в областта на образованието, медиите, здравеопазването, изкуствата и приложната психология. Отдадени на обществената служба, ние предоставяме на нашите студенти възможности за учене в и извън класната стая, а членовете на нашия факултет са изявени лидери в съответните области.

Местоположения

Местоположения
  • Washington Square East,82, 10003, New York

Въпроси