The George Washington University

The George Washington University

The George Washington University

Представление

The George Washington University (GW) си е поставил за задача да улесни образованието по свободни изкуства, езици, науки и научени професии. Като център за интелектуални проучвания и изследвания, GW провежда и публикува научни изследвания, основани на почтеност, креативност и отвореност към нови идеи, с ключов акцент върху връзката между практическите знания и теорията.

GW си сътрудничи с доставчика на онлайн образование GetSmarter, марка 2U, Inc., за да разработи и осигури най-добрите в класа онлайн кратки курсове за работещия професионалист, чрез персонализиран, опосредстван от хората подход към обучението. Да получат достъп до научните изследвания и практическа информация от експерт факултет при силно въздействие The George Washington University Милкен институт училище за обществено здраве, The George Washington University Columbian колеж за изкуства и науки е, а The George Washington University училище за бизнес и да печелят официалния си сертификат за завършен от GW.

курсове

The George Washington University (GW) предлага:

  • Управление на здравеопазването
  • Управление на проекти
  • Стратегически комуникации
  • Управление на спорта

Местоположения

Местоположения
  • I Street Northwest,2121, 20052, Washington

Въпроси