Trident University International

Trident University International

Trident University International

Представление

Регионално акредитиран, TRIDENT University се състои от три ключови диференциатора, които създават динамичен подход за учене като никой друг. EdActive ™ Learning е уникален, тъй като резултатите от обучението подготвят нашите ученици за работното място, като подобряват способността им да мислят, учат и решават проблеми. 100% достъпен онлайн, съчетан без ежедневно микроуправление, насърчава гъвкава учебна среда, която позволява на възрастните обучаеми да превъзхождат с управляемо темпо. Достъпността е ключова за цялостния ни успех за нашите ученици. Поддържаме разходите си за обучение възможно най-ниски, така че студентите да получат отлично образование на голяма стойност.

Мисията на TRIDENT е да осигури различните образователни потребности на кариерно ориентиран, културно разнообразен и географски разпръснат студентски състав, за да подготви учениците академично, лично и професионално.

TRIDENT се стреми да бъде университет по избор за възрастни обучаеми и признат за лидер в академичните постижения, достъпността и образователния напредък.

Местоположения

  • Cypress

    Plaza Drive,5757, 90630, Cypress

    Въпроси