University of Charleston

University of Charleston

University of Charleston

Представление

В UCSOP ние предлагаме технологична, динамична и строга учебна програма, която подготвя нашите възпитаници да практикуват в днешната бързо променяща се здравна среда. Горди сме да обучим утрешните фармацевти за състрадателна грижа за пациентите, застъпничество и ангажираност на общността.

Нашата цел е да споделим нашия опит в нашите общности, за да повлияем положително на здравето на тези общности. Ние предлагаме разнообразни програми, съобразени с различни аудитории, за да донесем нашите фармацевти и здравни познания на вас и вашата организация.

Местоположения

Местоположения
  • MacCorkle Avenue Southeast,2300, 25396, Charleston

Въпроси