University of Pennsylvania Wharton School Online

University of Pennsylvania Wharton School Online

University of Pennsylvania Wharton School Online

Представление

Wharton Online курсовете се преподават от същите световноизвестни лидери на мисли и учени, които преподават в програмите на университета на Wharton. Wharton Online се ангажира да разшири достъпа до образование от световна класа. С дълбоки познания в предприемачеството, образователните технологии, учебния дизайн, професионалната видеопродукция и онлайн обучението, ние работим в тясно сътрудничество с преподавателите от Уортън, за да предоставим на света най-високото бизнес образование. Училището Wharton е акредитирано от Международната асоциация за продължаващо образование и обучение (IACET) и е упълномощено да издава IACET CEU.

Местоположения

  • Philadelphia

    Walnut Street,3730, 19104, Philadelphia

    Въпроси