University of Pittsburgh Online

University of Pittsburgh Online

University of Pittsburgh Online

Представление

Мисията на Pitt Online, подразделение на Университетския център за преподаване и обучение, е да предложи на завършили професионални програми, съизмерими с тези, предлагани на студентите в кампуса в Питсбърг по отношение на качество, преподаватели и ниво на услугите за подкрепа. Факултетът, избран за Pitt Online, преподава курсове както в университета, така и извън него и осигурява еднакъв ангажимент за качество, строгост и спазване на най-високите професионални стандарти.

Чрез Pitt Online същите висококачествени програми, предлагани в традиционните класни условия, вече са достъпни за квалифицирани кандидати, независимо от тяхното географско местоположение. Услугите за поддръжка също са създадени, за да предоставят на студентите на Pitt Online превъзходна среда за обучение чрез виртуален достъп до многобройните ресурси на университета, включително цифрови библиотеки, академични консултации и учебни материали.

Местоположения

Местоположения
  • Fifth Avenue,4200, 15260, Pittsburgh

Въпроси