Подготовка за тестове

Тестовата подготовка подготвя учениците и студентите за университетски или кандидатстудентски изпити. Това може да бъде в класове или индивидуално. Разгледайте опциите по-долу, за да намерите подходящата за вас опция за тестова подготовка.
PrepScholar предлага достъпни онлайн подготвителни курсове за SAT, ACT, GRE и GMAT. Програмата персонализира обучението според силните и слабите страни на студентите. Курсовете са изготвени стратегически и въз основа на научни доказателства, за да обучат студентите в областите, които са най-подходящи спрямо уменията им.
Magoosh предоставя онлайн подготовка за SAT тест, която превръща ученето за стандартизирани тестове достъпно, ефективно и приятно. Учениците могат да учат по всяко време, навсякъде – от компютър или телефон, и Magoosh струва малка част от разходите за курсове или частни учители, а предлага подобни или дори по-добри резултати.
1750+ практически въпроса за подготовка и 200+ видео урока
Magoosh предоставя онлайн подготовка за GRE тест, която превръща ученето за стандартизирани тестове достъпно, ефективно и приятно. Учениците могат да учат по всяко време, навсякъде – от компютър или телефон, и Magoosh струва малка част от разходите за курсове или частни учители, а предлага подобни или дори по-добри резултати.
1400+ практически въпроса за подготовка и 250+ видео урока
Magoosh предоставя онлайн подготовка за TOEFL тест, която превръща ученето за стандартизирани тестове достъпно, ефективно и приятно. Учениците могат да учат по всяко време, навсякъде – от компютър или телефон, и Magoosh струва малка част от разходите за курсове или частни учители, а предлага подобни или дори по-добри резултати.
420+ практически въпроса за подготовка и 140+ видео урока
Magoosh предоставя онлайн подготовка за IELTS тест, която превръща ученето за стандартизирани тестове достъпно, ефективно и приятно. Учениците могат да учат по всяко време, навсякъде – от компютър или телефон, и Magoosh струва малка част от разходите за курсове или частни учители, а предлага подобни или дори по-добри резултати.
600+ практически въпроса за подготовка и 125+ видео урока
Magoosh предоставя онлайн подготовка за ACT тест, която превръща ученето за стандартизирани тестове достъпно, ефективно и приятно. Учениците могат да учат по всяко време, навсякъде – от компютър или телефон, и Magoosh струва малка част от разходите за курсове или частни учители, а предлага подобни или дори по-добри резултати.
1300+ практически въпроса за подготовка и 250+ видео урока
Magoosh предоставя онлайн подготовка за GMAT тест, която превръща ученето за стандартизирани тестове достъпно, ефективно и приятно. Учениците могат да учат по всяко време, навсякъде – от компютър или телефон, и Magoosh струва малка част от разходите за курсове или частни учители, а предлага подобни или дори по-добри резултати.
1300+ практически въпроса за подготовка и 340+ видео урока